W Pracowni Psychorozwoju korzystamy z wiedzy i praktyki różnych kierunków psychologii i psychoterapii takich, jak: psychologia humanistyczna, psychologia zorientowana na proces...

O nas
Oferujemy terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz warsztaty mające na celu pracę nad samorozwojem, poznaniem siebie, swojego potencjału oraz własnej drogi życiowej.
Pracownia oferuje również metodę terapii z wykorzystaniem japońskiego masażu shiatsu inspirowaną wiedzą,doświadczeniem i praktyką Dalekiego Wschodu oraz naukę tej metody w formie warsztatów.
Shiatsu
Terapia shiatsu to japońska technika masażu wywodząca się z tradycyjnej medycyny chińskiej. „Shi” po japońsku znaczy palec, „atsu” – nacisk. Palców używa się do uciskania aktywnych energetycznie punktów na ciele. Powoduje to harmonijny przepływ energii...
Warsztaty
Warsztat dostarcza podstawowych informacji na temat teoretycznych założeń tradycyjnej medycyny wschodniej, podstaw diagnostyki, sposobów leczenia niektórych dolegliwości, w części praktycznej uczy sposobów...
wykonanie strony: eBest