W Pracowni Psychorozwoju korzystamy z wiedzy i praktyki różnych
kierunków psychologii i psychoterapii takich, jak:
psychologia humanistyczna, psychologia
zorientowana na proces...

Już niedługo kolejne warszaty shiatsu - zapraszamy do kontaktu
O nas
Oferujemy terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz psychologiczne treningi grupowe i warsztaty mające na celu pracę nad samorozwojem, poznaniem siebie i swoich możliwości oraz własnej drogi życiowej, a także szkolenia dla firm.
Pracownia oferuje również metodę terapii z wykorzystaniem japońskiego masażu shiatsu inspirowaną wiedzą, doświadczeniem i praktyką Dalekiego Wschodu oraz naukę tej metody w formie warsztatów.
Shiatsu
Terapia shiatsu to japońska technika masażu wywodząca się z tradycyjnej medycyny chińskiej. „Shi” po japońsku znaczy palec, „atsu” – nacisk. Palców używa się do uciskania aktywnych energetycznie punktów na ciele. Powoduje to harmonijny przepływ energii...
Warsztaty
Warsztat dostarcza podstawowych informacji na temat teoretycznych założeń tradycyjnej medycyny wschodniej, podstaw diagnostyki, sposobów leczenia niektórych dolegliwości, w części praktycznej uczy sposobów...
wykonanie strony: Jędrzej Czarnecki, www.czarnecki.org.pl