Konsultacje

W Pracowni Psychorozwoju można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną. Udzielamy konsultacji psychologicznych, w czasie których wskazujemy różne formy pomocy, dostępne u nas, jak i pozapracownią.

Pomagamy osobom, które potrzebują wsparcia, znajdują się w kryzysie(dotyczącym życia osobistego, rodzinnego i/lub zawodowego), mają potrzebę poznawania siebie i pozytywnej zmiany w swoim życiu.

Zapraszamy do kontaktu z wybranym psychologiem (dane znajdują się wsekcji KONTAKT).

wykonanie strony: eBest