Praca z procesem

Praca z procesem (psychologia procesu) jest koncepcją psychologiczno-filozoficzną i metodą psychoterapii stworzoną przez amerykańskiego terapeutę Arnolda Mindella w latach 70-tych XX w. Inspiracją dla Mindella były zarówno filozofia taoistyczna, jak i psychologia analityczna C.G.Junga, teoria informacji czy podejście komunikacyjne i systemowe w terapii.

Psychologia procesu reprezentuje nurt fenomenologiczny w psychoterapii, opiera się na badaniu subiektywnego świata drugiej osoby, jej snów, symptomów cielesnych, odmiennych stanów świadomości.

W pracy terapeutycznej staramy się poznać sposób w jaki nasi klienci doświadczają i opisują rzeczywistość i swoje problemy. Poprzez stosowanie różnorodnych technik terapeutycznych, takich jak: rozmowa, praca z ruchem, analiza snów, wykorzystanie doświadczeń z ciała, pozwalamy naszym klientom zmierzyć się z codziennymi kłopotami, stresem, problemami w relacjach, uzależnieniami i innymi trudnościami, które zwykle postrzegane są jako negatywne, natomiast w pracy z procesem traktujemy je często jak przesłanki rozwoju, które mogą stanowić początek pozytywnych zmian w życiu.

wykonanie strony: eBest