Szkolenia dla firm i warsztaty grupowe

Jakie szkolenia dla firm oferuje pracownia psychorozwoju?
Dokładna tematyka szkoleń jest ustalana indywidualnie – w zależności od potrzeb . Pracownia psychorozwoju prowadzi m.in. szkolenia z zakresu mediacji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów grupowych i poprawy relacji w zespołach pracowniczych.

Do kogo skierowane są szkolenia i jaki mają cel?
Szkolenia mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych dla kadr zarządzających oraz podległych im pracowników. Skierowane są do firm, które zainteresowane są rozszerzaniem tzw. kompetencji miękkich pracowników.

Kiedy warto zapisać pracowników na szkolenie?
Szkolenia są przydatne zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy: rozwijają, wpływają pozytywnie na budowanie relacji w zespołach, pomagają integrować zespoły i kreatywnie rozwiązywać problemy.

Dlaczego ważne są umiejętności komunikacyjne i jak mogą pomóc pracownikom w pracy?
Efektywność wykonywanej pracy w ogromnej mierze zależy od umiejętności emocjonalno – społecznych. Praca w zespole wymaga dużych kompetencji komunikacyjnych, które wpływają na jakość wykonywanej pracy, dlatego firmy często decydują się na prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników.

Rozwiązywanie konfliktów w grupie – dlaczego warto przeszkolić pracowników?
Szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów w grupie rozwija umiejętności komunikacyjne, ćwiczy możliwe rozwiązania i uczy metod postępowania w przypadku trudnych sytuacji między pracownikami.

Kiedy warto zapisać się na warsztat grupowy?
Pracownia psychorozwoju oferuje warsztaty grupowe dla osób, które chcą pracować nad samorozwojem. Spotkania grupowe pozwalają spojrzeć na siebie z perspektywy doświadczenia i problemów pozostałych uczestników, wspólnie pracować nad rozwiązaniami, dzielić się spostrzeżeniami z osobami, które stawiają przed sobą podobne cele., borykają się z podobnymi rozterkami.

wykonanie strony: eBest